Calitatea produselor

Dartech L&L este distribuitor autorizat de producatori din Uniunea Europeana. Produsele distribuite respecta toate  reglementarile,normele si standardele Uniunii Europene,avem toate certificatele puse la dispozitie din partea producatorilor.

Produsele sunt supuse unor verificari severe din partea organelor abilitatea pentru verificarea calitati,standardelor si  normelor care sunt utilizate de producatori. Nu este o coincidenta faptul ca aceste produse sunt fabricate in primul rand  pentru industria alimentara si farmaceutica care sunt niste ramuri industriale unde calitatea si igiena sunt puse in valoare.

Dartech L&L foloseste materiale de inalta calitate din care sunt realizate Perdele din fasii pvc si Usi batante.

Elementele cheie ale REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) este înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. REACH își propune să "asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care substanțele, precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă îmbunătățind totodată competitivitatea și inovația "(articolul 1.1). regulamentul (CE) nr 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 și Directiva 2006/121 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 de modificare a Directivei 67/548 / CEE au fost publicate în Jurnalul Oficial la data de 30 decembrie 2006. regulamentul va fi direct aplicabile statelor membre, la intrarea sa în vigoare, și anume la 1 iunie 2007. sistemului înainte de REACH care a făcut o distincție între substanțe "existente", adică introduse pe piață înainte de 1981 și "noi" substanțe introduse pe piață începând cu anul 1981, va fi înlocuit de REACH, un sistem legislativ unic, care va elimina distincția între substanțe "existente" și "noi" substanțe. o mare inovație a REACH este inversarea sarcinii probei.

Acum este industriale și nu autorităților publice însărcinate cu sarcina probei în evaluarea riscurilor: este responsabilitatea companiei de a demonstra că substanțele pot fi fabricate , folosit, și a distrus fără a provoca riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. . Un obiectiv important al REACH este, de asemenea încurajator faptul că substanțele periculoase sunt în cele din urmă înlocuite cu substanțe sau tehnologii mai puțin periculoase, comparativ cu REACH regulament anterior.

Sursa si mai multe informatii: REACH & CLP Helpdesk / www.rech.lu

Dartech L&L face apel catre clientii sai,pentru a avea un pamant mai curat si protejat, produsele deteriorate care sunt inlocuite, a se preda unor firme de reciclare specializate in colecatarea deseurilor plastice pentru reutilizare.

Mentenanța web asigurată de Allfix.ro
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram